ბედნიერი თარიღების კალენდარი საშუალებას გაძლევთ, მონიშნოთ წლის განმავლობაში თქვენი და თქვენი მეორე ნახევრისათვის მნიშვნელოვანი თარიღები და სასურველი საჩუქრები. Wedder.ge ყველა თარიღამდე 1 თვით ადრე თქვენ და თქვენს მეორე ნახევარს sms და email შეტყობინებების სახით შეგახსენებთ და თქვენს მეუღლეს/შეყვარებულს გაანდობს თქვენთვის სასურველი საჩუქრების სიას. ამასთან ერთად, wedder.ge – ის პარტნიორი კომპანიები წინასწარ მოამზადებენ სპეციალურ შეთავაზებებს, რომ ეს დღე კიდევ უფრო გაგილამაზონ.
შეადგინეთ თქვენი ბედნიერი თარიღების კალენდარი და მიიღეთ ჩვენგან უამრავი სიურპრიზი
გთხოვთ, შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ველები
მე ვარ*:
მნიშვნელოვანი თარიღები
#ქორწინების თარიღი
#გაცნობის თარიღი
#ნიშნობის თარიღი
ბედნიერი თარიღების დამატება
ბედნიერი დღის დასახელება
ბედნიერი დღის თარიღი
მე
სახელი*
გვარი*
დაბადების თარიღი*
ელ-ფოსტა*
ტელეფონი*
მეუღლე/შეყვარებული
სახელი*
გვარი*
დაბადების თარიღი*
ელ-ფოსტა*
ტელეფონი*
მონიშნეთ ჰეშთეგები ან ქვემოთ მოცემულ ველში ჩაწერეთ თქვენთვის სასურველი საჩუქარი
სხვა
გმადლობთ რომ დარეგისტრიდით
საიუბილეო თარიღამდე 1 თვით ადრე, თქვენ მიიღებთ შეხსენების პირველ შეტყობინებას და ჩამონათვალს, სადაც შეძლებთ შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი საჩუქარი, რომ თქვენს საყვარელ ადამიანს, სიურპრიზის სწორად დაგეგმვაში დავეხმაროთ.
კომპანიის დამატება

ქორწილის ორგანიზება - ხარჯები და მოთხოვნები

6158

ქორ­წი­ნე­ბა წყვი­ლის ცხოვ­რე­ბა­ში უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი დღე­ა. სწორედ, ამი­ტომ ყვე­ლა ოჯა­ხი ცდი­ლობს, ცხოვ­რე­ბის ახალ ეტაპ­ზე გა­დას­ვლის დღე რო­გორც მის­თვის, ასე­ვე სტუმ­რე­ბის­თვის და­­ვი­წყა­რი იყოს.

 

თა­ნა­მედ­რო­ვე ქორ­წი­ლე­ბი ძირითადად შოუს ტი­პის წვე­­ლე­ბე­ბია, რო­მელ­საც სპე­ცი­­ლუ­რი ორ­გა­ნი­ზე­ბა და შე­სა­ბა­მი­სი ხარ­ჯი სჭირ­დე­ბა.ბოლო დროს საქორწილო წვეულებებმა დარბაზებიდან, ღია სივრცეებშიც გადაინაცვლა.

 

საქორწილო წვეულებების ორგანიზებასა და ხარჯებზე, ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე ივენთ-მე­ნე­ჯე­რი, თა­თუ­ლი ცქი­ტიშ­ვი­ლი გვესა­უბ­რა.

 

- თა­თუ­ლი, დაახლოებით რა ხარჯებთანაა დაკავშირებული  სა­ქარ­თვე­ლო­ში ქორ­წი­ლის გა­დახ­და?

 

- ყვე­ლა ქორ­წი­ლის ფასი ინ­დი­ვი­დუ­­ლუ­რია, გა­აჩ­ნია რო­გო­რია წყვი­ლის მო­თხოვ­ნე­ბი. ჩვე­ნი გუნ­დი ყო­ველ­თვის ით­ვა­ლის­წი­ნებს წყვი­ლის ფი­ნან­სურ მდგო­მა­რე­­ბას. შე­საძ­ლე­ბე­ლია და­ბალ­ბი­­ჯე­ტი­­ნი ქორ­წი­ლი ძა­ლი­ან ლა­მა­ზი გა­მო­ვი­დეს. რეს­ტორ­ნე­ბის ფასი თბი­ლის­ში ერთ პერ­სო­ნა­ზე 100 ლა­რი­დან იწყე­ბა. არ­სე­ბობს შემ­თხვე­ვე­ბი როცა, აგა­რა­კის ეზო­ში ტარ­დე­ბა ქორ­წი­ლი და ამი­ტომ მთა­ვა­რი აქ­ცენ­ტი კრე­­ტივ­სა და დე­კო­რა­ცი­­ზე კეთ­დე­ბა.

 

- ძი­რი­თა­დად რო­გო­რი მო­თხოვ­ნე­ბი აქვთ წყვი­ლებს?

 

- ძი­რი­თა­დად მა­ინც ტრა­დი­ცი­ულ ქორ­წილს ითხო­ვენ. ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში მო­თხოვ­ნე­ბი ქარ­თველ მომ­ღერ­ლებ­ზე კეთ­დე­ბა, რომ­ლის ჰო­ნო­რა­რიც 1 000-10 000 დო­ლა­რის ფარ­გლებ­ში მერ­ყე­ობს. თუმ­ცა გა­­აჩ­ნია შემ­სრუ­ლე­ბელს, ზოგ­ჯერ ფასი კონ­ფი­დენ­ცი­­ლუ­რია. ძი­რი­თა­დად ქარ­თულ ხმებ­ზე, თე­ატ­რა­ლურ კვარ­ტეტ­სა და დათო გო­მარ­თელ­ზეა მო­თხოვ­ნა. რაც არ უნდა ან­დერგრა­უნ­დუ­ლი ქორ­წი­ლის მო­თხოვ­ნა ჰქონ­დეს წყვილს, ბო­ლოს მა­ინც ტრა­დი­ცი­ულ სა­ქორ­წი­ნო პროგ­რა­მა­ზე აკე­თებს არ­ჩე­ვანს. ქა­ლა­ქუ­რი სიმ­ღე­რე­ბის შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი მომ­ღერ­ლე­ბი, შემ­დეგ მუ­სი­კა­ლუ­რი ბენ­დი და ბო­ლოს მუ­სი­კა­ლუ­რი დი­ჯეი. ბენ­დე­ბი­დან ძა­ლი­ან მოს­წონთ დათო ილუ­რი­ძის ბენ­დი.

 

- საქორწინო კაბების ღირებულება როგორია?

 

- კა­ბას გა­აჩ­ნია და ასე­ვე იმას, ვყი­დუ­ლობთ ამ კა­ბას თუ ვქი­რა­ობთ. ფა­სე­ბი იწყე­ბა 700 ლა­რი­დან და ზოგ­ჯერ კო­ლო­სა­ლუ­რი თან­ხაც ჯდე­ბა. ასეა ტორ­ტის შემ­თხვე­ვა­შიც, 1000 ლა­რი­დან იწყე­ბა ფასი და შიგ­თავ­სის და გა­ფორ­მე­ბის მი­ხედვით იზ­რდე­ბა.

 

- პა­ტარ­ძლის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია კარ­გი მა­კი­ა­ჟი და ვარ­ცხნი­ლო­ბა. ეს მომ­სა­ხუ­რე­ბა რა ღირს?

 

- 100 ლა­რი­დან იწყე­ბა ვარ­ცხნი­ლო­ბის ფასი და 70 ლა­რი­დან მა­კი­­ჟი

 

- როგორი პროცესია, წყვილის ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი დღის ორგანიზება?

 

ყოველთვის ვცდილობთ, სა­ქორ­წი­ნო დღე­სას­წა­­ლე­ბი ერ­თმა­ნეთს არ ჰგავ­დეს, ამი­ტომ ყვე­ლა ქორ­წი­ლი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია. ერთხელ პა­ტარ­ძალს სურ­და, უცხო­­რი ქორ­წი­ლის ანა­ლო­გი გაგ­ვე­კე­თე­ბი­ნა და გა­ვა­კე­თეთ კი­დეც. თით­ქოს წყვილს სახ­ლში დარ­ჩა ბეჭ­დე­ბი, სახ­ლში კი არა­ვინ იყო. ამ დროს ვაჩ­ვე­ნეთ ვი­დეო, რომ მხო­ლოდ ძაღ­ლი იყო სახ­ლში და სწო­რედ მათი ოთხფე­ხა მე­გო­ბა­რი შე­მო­ვი­და ქორ­წილ­ში, რო­მელ­საც ყელ­ზე ჰქონ­და ჩა­მო­კი­დე­ბუ­ლი სა­ქორ­წი­ნო ბეჭ­დე­ბი. ზო­გა­დად, ქორ­წი­ლი ინ­დი­ვი­დუ­­ლურ სურ­ვი­ლებ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, ამი­ტომ კონ­კრე­ტუ­ლი ფა­სის დად­გე­ნა რთუ­ლია.


კომენტარები
ბოლოს დამატებული სტატიები
post-01

27/10/2020

42

საქორწინო კონტრაქტების რიცხვი საქართველოში
post-01

26/10/2020

39

ყველაფერი მინიმალისტური სტილის ქორწილზე
post-01

23/10/2020

821

10 ოქროს წესი საქორწილო ხარჯების დასაზოგად
ყველაზე წაკითხვადი
post-01

30/09/2020

8917

თუ ერთფეროვნება მოგბეზრდათ - როგორ შევმატოთ ურთიერთობას ახალი ფერები და ემოციები
post-01

30/09/2020

6247

ქორწინების საშუალო ხანგრძლივობა საქართველოში
post-01

29/09/2020

5526

ყველაფერი თანმიმდევრობით: საქორწილო მზადების ჩეკ-ლისტი